Arbeidsbemiddeling Zuijdher Horst

Werving & Selectie

Heeft u een vacature die u niet zelf kunt of wilt invullen? Wij zetten een werving en selectieopdracht voor u uit. Vaak laten wij deze dienstverlening gepaard gaan met een detacheringscontract. Wanneer er  een match is ontstaan tussen medewerker en opdrachtgever, zal er eerst een bepaalde tijd via Zuijdher gedetacheerd worden. Alvorens een rechtstreeks dienstverband overeengekomen wordt tussen de opdrachtgever en medewerker.

Wanneer wij een opdracht ontvangen voor werving en selectie stellen we samen met u een profiel op. Dit profiel dient basis om de juiste kandidaat/kandidaten te vinden.

Zuijdher kent de regionale arbeidsmarkt als geen ander. We hebben een relevant regionaal netwerk van kandidaten en daarnaast de mogelijkheid een mix van instrumenten in te zetten om de juiste kandidaten te bereiken.

Zuijdher ontzorgt u door de eerste selectiegesprekken te voeren. Op basis van deze gesprekken leggen wij de geschikte kandidaat/kandidaten aan u voor. Vervolgens voeren wij samen met u de vervolggesprekken waarna een evaluatie volgt en een eventuele keuze gemaakt kan worden.

Wilt u een assessment en/of persoonlijkheidstest een onderdeel van de selectie laten uitmaken? De mogelijkheden hiertoe stemmen we graag met u af. 

Uitzenden

Bij het uitzenden van een medewerker zorgt Zuijdher voor de werving en selectie van deze medewerker. De medewerker gaat vervolgens op uitzendbasis bij u aan het werk.

Dit betekent dat Zuijdher de formele werkgever is en de medewerker tewerkstelt bij de opdrachtgever. Het hele administratieve proces, inclusief de juridische verplichtingen waaraan de werkgever moet voldoen, vallen onder de verantwoordelijkheid van Zuijdher. Wij stellen het contract op, verzorgen de salarisadministratie en de bijbehorende facturering. Ook het ziekterisico en ziekteverzuimbegeleiding is onze verantwoordelijkheid.

Is de medewerker bij u aan het werk, dan houden wij regelmatig contact met zowel u als de uitzendkracht. Zo kunnen we de voortgang goed monitoren en de uitzendkracht optimaal begeleiden.

Detachering

In het geval van detachering is de medewerker via een detacheringsovereenkomst in dienst van Zuijdher. Dit kan voor één of meerdere dagen per week. Wij zorgen voor werving en selectie, de administratie, het opstellen van de arbeidsovereenkomst en de verloning. Bovendien dragen wij zorg voor alle werkgeversrisico’s en verplichtingen. Een detacheringscontract kenmerkt zich als een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd, met een vast urenpatroon.

Payrolling

Payroll gaat verder dan het verlonen van medewerkers. Wij nemen de medewerker bij ons op de loonlijst. Of het nu gaat om scholieren of studenten, Nederlandse of buitenlandse krachten, parttimers of fulltimers; Payroll is een uitkomst. 

Met payrolling besteedt u het juridisch werkgeverschap uit. Dit is payroll overeenkomstig de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wet WAB). In dit geval verzorgt de inlener (u als opdrachtgever) de allocatie van de medewerker.

Wij nemen met payrolling alle verantwoordelijkheden op het gebied van contracten, salarisadministratie en werkgeversrisico van u over. U betaalt uw medewerkers alleen de gewerkte uren. Tijdens vakantie of ziekte van uw tijdelijke medewerker heeft u geen kosten. Achter de schermen nemen wij de administratie graag van u over, waardoor u een minimum aan administratieve handelingen ervaart.

ZZP-bemiddeling

Zzp-bemiddeling houdt in dat wij bemiddelen tussen zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) en u als opdrachtgever. Wij koppelen u aan zzp’ers die beschikken over de juiste vaardigheden, passend bij de opdracht. 

Werkt u al met zzp-ers? Wij kunnen u ontzorgen in de administratieve processen. We zien dat hier veel behoefte aan is, aangezien dit een tijdrovende en intensieve klus is. De gemiddelde zzp-er heeft over het algemeen de administratieve werkzaamheden niet als prioriteit.

HR-advies

Personeelsbeleid gaat verder dan het aannemen van de juiste medewerkers. Zuijdher denkt als partner op het gebied van arbeidsbemiddeling graag met u mee en adviseert en ondersteunt op het gebied van personeel en organisatie.

Dit kan uiteenlopen van vragen over wet- en regelgeving tot verzuimbeleid, functiewaardering en performancemanagement.

Kan ik je adviseren?

Ben je op zoek naar de best passende baan? Wij helpen je graag verder! Neem contact op met ons.

Telefonisch contact:

E-mail: stuur ons een e-mail

Kom bij ons langs:
Kranestraat 33
5961 GX
Horst